Team

Zinvolle schepper, trainer, consultants, persoonlijke en professionele coach.

Quantum is een netwerk van professionals gedreven door de wens om individuen te ondersteunen. Onze coaches,trainers en consultants, allen ervaren op verschillende gebieden, hebben hun carrière gewijd aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Filip, initiatiefnemer van Quantum, heeft besloten om een team te vormen en een ruimte te creëren om u te verwelkomen, te inspireren en te ondersteunen in uw projecten van verandering en ontwikkeling.

Filip Grisar

«De afgelopen jaren heb ik de gelegenheid gehad om veel te reizen in de loop van mijn activiteiten en mensen van alle achtergronden en culturen te ontmoeten. Van Azië tot de Verenigde Staten, via het Midden-Oosten en Europa, besefte ik dat de uitdaging universeel is: betekenis geven aan wat we doen.»

Overtuigd en gefascineerd door het menselijk potentieel en met 15 jaar ervaring in business management, teamcoaching, conflictmanagement, verandering en marktevolutie, besloot hij zich te concentreren op groepstrainingen en individuele coaching. Gecertificeerd op verschillende persoonlijkheidsmanagement tools en gedragstypologie, leiderschap en communicatie, verandering, management en business games, is Filip een dynamische en gepassioneerde trainer.

Hij geeft de voorkeur aan onderlinge uitwisseling, debat en het zoeken naar oplossingen.
Zich verdiepen in concrete en praktische zaken, zich focussen op mensen en hun potentieel, hen de kans geven om zich volledig te ontwikkelen, duidelijke doelstellingen vastleggen om hen vooruit te helpen, dat zijn enkele van de elementen die Filip tijdens zijn interventies in de praktijk brengt.

Eléonore Snyers

Met passie en vriendelijkheid begeleidt Eléonore bedrijven in hun aanpassing aan een veranderende omgeving. 

Haar doel is de cultuur aanpassen en/of veranderen om jullie voor te bereiden op de uitdagingen van de wereld van vandaag en van morgen. Zij zal u begeleiden om projecten en doelstellingen succesvol te behalen, met respect voor menselijke waarden en ontwikkeling van de autonomie van werknemers.
 
Met een schat aan ervaring op het gebied van marketing, communicatie, en project management, is Eleonore trainer en coach geworden. Ze biedt U haar creativiteit en skills in marketing en in change management. 

Eleonore begeleidt ook individuele werknemers die moeilijkheden hebben of  voor carrièreverandering staan. Door hen in staat te stellen opnieuw contact met zichzelf te maken, zullen hun waarden en talenten de meest veelbelovende en motiverende troef zijn die hun toekomst zinvol zal maken.

Patricia Coopmans

«Als hoofd van een bedrijfseenheid/dochteronderneming van een internationale onderneming of KMO heb ik vaak te kampen gehad met een gebrek aan personeel, talent of deskundigheid. Meerder keren heb ik beroep gedaan op externe en tijdelijke vaardigheden die mij hebben geholpen om dringende situaties te overwinnen of nieuwe ideeën en werkmethoden in te voeren. Het is een zeer flexibele aanpak met weinig risico’s. Juiste mensen, op de juiste plaats, op het juiste moment. Dit heeft mij in staat gesteld de verschillende organisaties waarvoor ik verantwoordelijk was te doen groeien»

Patricia is gepassioneerd door gezondheidszorg en heeft meer dan 20 jaar gewerkt voor farmaceutische bedrijven van verschillende grootte en cultuur, in verkoop-, marketing- en algemene managementfuncties, met lokale en internationale reikwijdte.
Zij was CEO van een 120-koppige KMO, gespecialiseerd in voedingssupplementen op basis van kruiden, waar zij het transformatieprogramma over de hele waardeketen – van innovatie, over productie, tot marketing en logistiek – heeft opgebouwd en geïmplementeerd.

In haar ervaring stelt het combineren van haar intern denken met externe vaardigheden (experts, klanten, partners …) haar in staat nieuwe kansen te vinden en uit haar comfortzone te stappen.
Haar wens? U bijstaan in elke fase van de ontwikkeling van uw onderneming: van de definitie van de fundamenten (Visie, Missie, Waarden, Strategie en Prioriteiten) tot de uitwerking en uitvoering van uw operationele plannen, met inbegrip van de oprichting en het beheer van efficiënte teams (directiecomité, verkoopsteam, enz.) om u te laten profiteren van de instrumenten, benaderingen en opleidingen die in grote internationale groepen worden gebruikt, aangepast aan de schaal van uw organisatie.

Eric Hereman

« Ik heb het sterk geloof dat bedrijven de manier waarop ze mensen laten samenwerken en met hen samenwerken moeten en zullen veranderen.
Wanneer we erin zullen slagen om dit te realiseren, zullen geluk op het werk, passie en, als gevolg daarvan, duurzaam succes terugkomen.»

Gepassioneerd door de manier waarop mensen samenwerken & door organisaties, wil Eric bedrijven helpen in het verschuiven van hun perspectieven rond de manier waarop ze kijken naar mensen en organisatie.

Met meer dan 20 jaar ervaring in operationele rollen in Finance, M&A, Sales & Marketing gecombineerd met bijna 10 jaar in HR leiderschapsrollen in grote bedrijven heeft hij een niveau van competenties bereikt die hem helpen te communiceren met de operationele leiders die dezelfde taal spreken als hem.

Wanneer het gaat over business development (M&A) of het leiden van onderhandelingen in het kader van grote veranderingen kiest hij altijd voor een transparante & collaboratieve manier om in een respectvolle relatie te blijven.
Eric gelooft sterk dat je de business & de operationele functies echt kan ondersteunen als je goed communiceert met woorden die zij begrijpen.

"Mijn werk is niet gemakkelijk te zijn met mensen. Het is mijn taak om deze opmerkelijke mensen die we hebben mee te nemen, om ze aan te sporen en nog beter te maken."

Steve Jobs
over ons